Vyberte stránku

Radim Koziel

špičkové finanční poradenství

Špičkové finanční poradenství

Investice a spoření, penze a důchody, hypotéky a úvěry,  komplexní pojištění firem a osob, daně, realitní servis – prodej, pronájem, nákup, právní služby…

Penze a důchody

Lidé v ČR mnohdy vůbec netuší, jaký může být jejich starobní důchod a už vůbec je nezajímá, jaký by byl jejich invalidní nebo vdovský či vdovecký důchod nebo sirotčí důchod jejich dětí, pokud by se cokoli závážného stalo! Drtivá většina populace se o své důchody a penze začne zajímat až někdy těsně před důchodem starobním a mladší pak většinou pláčou v okamžiku, kdy se jim něco závažného stane a oni zjistí, že z invalidního důchodu prvního či druhého stupně nezaplatí ani hypoteční splátku a z jejich životních pojištění nedostanou ani korunu. Pokud tedy vůbec nějaké pojištění mají. A ještě musí nadále pracovat a odvádět sociální pojištění, protože první a druhý stupeň invalidního důchodu neznamená konec pracovní činnosti, ale naopak by se jim tyto roky nepočítaly do později starobního důchodu jako odpracované. To platí až u plné invalidity, tedy třetího stupně. Důchody tak mnoho lidí v ČR skutečně začíná řešit velmi pozdě a pak se nestačí divit! Drtivá většina populace u nás bývá doslova v šoku, pokud se dílem náhody, těžšího úrazu nebo vážné nemoci dostanou právě do výše zmiňovaného invalidního důchodu. Mladší lidé v ČR pak dokonce vůbec netuší, co je vdovský nebo vdovecký důchod, jak lze získat sirotčí důchod. Jak a z čeho se tyto důchody vlastně vypočítávají. Že například OSVČ nebo majitelé s.r.o. nebo zaměstnanci za oficiálně nízký příjem a “zbytek bokem”,  budou mít své důchody a penze minimální, protože jejich výměřovací základy pro výpočty penzí jsou velmi nízké! Jen menší část české populace se po celý ekonomický život připravuje finančně na penze a hlídá si své důchody přesně tak, jako to dělají Němci, Rakušané, Švýcaři, Britové, Holanďané atd. Kde reálně, levně a efektivně spořit na důchod, jak lze jednoduše získávat průběžně velmi přesné informace o reálných výších důchodů a penzí a jak o ně pečovat mnohem dříve, než mohou nastat výše uvedené situace, které potom většinu finančně nezodpovědných a nepřipravených lidí v ČR ekonomicky likviduje?  To vše řeším kontinuálně s klienty v penzijních zprávách, kde řeším výpočty jejich penzí, kontroluji chybějící doby pojištění v důchodových účtech ČSSZ a v rámci finančních auditů konstruuji životní pojištění velmi přesně dle detailních čísel z uvedených penzijních zpráv. K tomu otevírám i mladým lidem renta účty pro spoření na penzi nebo na horší časy, aby se jim nikdy nestalo, že jakýkoli vypadek přijmu je ohrozí, omezí nebo nejčastěji ekonomicky zrujnuje.

Hypotéky a úvěry

Od března 2020 byly kontinuálně snižovány úrokové sazby hypoték. A od března 2020 vás různí pseudoporadci a ekonomové strašili, že sazby rekordně porostou. Až do března letošního roku 2021 se děl přesný opak. To už ale neplatí nyní, protože banky začaly vnímat Covid-19 jako příležitost a ačkoli není jediný důvod, začaly už před časem zvyšovat úrokové sazby. Nyní se již posunula i ekonomika směrem, který neočekávala ani samotná ČNB a tak dochází k neustálému zvyšování základních sazeb. Je pravděpodobné, že zanedlouho budeme blízko 3%. Stále lze však refinancovat za sazby mírně nad 2%. Stále řeším s kolegy hypotéky a úvěry lidem i firmám. I současné sazby stále lákají velké množství lidí k tomuto kroku. Je potřeba přičíst také fakt neustále roustoucích cen nemovitostí v ČR! Pozor však na samotné banky. Ty dnes zamítají téměř polovinu úvěrů samožadatelům. Mnoho lidí se totiž stále domnívá, že právě v jejich bance dostanou hypotéku, protože tam přeci nemůže být problém. Je! A velmi často. Na hypotéku či úvěr je velmi nutné se předpřipravit! To představuje precizní propočty a velmi důkladnou vstupní analýzu každého klienta. Vyhodnotit všechny vstupní ukazatele, zapracovat aktuální metodiku všech bank, registry, příjmy, prokazatelnost příjmů a mnoho dalších. Prakticky všichni klienti, kteří se společně se mnou na hypotéku dopředu připravili jí získali a dnes již bydlí nebo dále pronajímají. Rád pomohu se svými kolegy komukoli, kdo chce řešit hypotéku nebo úvěr nejen na bydlení.

Investování a spoření

Nikde ve vyspělých bankovních a finančních systémech nefunguje něco, co klientům nevydělá ani na inflaci. U nás v Česku spolehlivě ano! Jak tedy skutečně efektivně zhodnocovat své peníze? Jak má vypadat kvalitní investiční a především majetkové portfolio každého člověka naprosto bez ohledu na to, zdali se jedná o bohatého podnikatele nebo manažera menšího podniku? Nebo třeba tvrdě pracujícího živnostníka? Kde by si měl těžce pracující dělník investovat na důchod tak, aby mu jeho peníze skutečně vydělávaly a on mohl slušně žít i ve staří? To je jen několik klíčových otázek, vyskytujících se v mnoha situacích a týkajících se investic a spoření. Velikým problémem v ČR bývají vysoké poplatky u různých investičních nástrojů, které si účtují poradci a banky. Nejčastěji jsou to nesmyslné vstupní, dokonce často i expresní poplatky, které de facto kontinuálně likvidují výnos z investic. Následují poplatky průběžné, které takové produkty zatíží poplatkově ještě více a jediný, kdo ekonomicky profituje není bohužel klient, ale poradce nebo investiční či poradenská společnost. Portfolia, která tvořím svým klientům jsou naopak dlouhodobě zcela bez poplatků nebo jen s velmi nízkýmí a vždy pouze průběžnými poplatky. Žádné další poplatky si nikdy neúčtuji a výkonnost investic klientských portfolií je tak dlouhodobě vysoká a smysluplná. 

Pojištění a daně

Pojištění je buď levné nebo dobré! Rozdíl mezi dobrým a levným pojištěním bývá často dnes již jen několik stokorun v ročním placení. To je již několik let fungující a jednoduchá   teorie v pojetí této veliké problematiky pojištění. Každá pojišťovna je totiž dobrá pouze na určitý typ pojištění. Neexistuje jediná z nich, která vás skutečně dobře nebo dokonce špičkově pojistí na všechny možné komplikace či rizika. Přesto řada lidí pojištění neuvěřitelně podceňuje a to především v oblasti pojištění svého majetku a pojištění vlastního zdraví.

Právní služby

Se svými kolegy a přáteli právníky, advokáty a notáři poskytujeme špičkové služby v oblasti komplexního řešení financí především u rozvodů manželství, rozchodu partnerů a podobně. Zastupujeme a radíme při nákupech a prodejích nemovitostí, nejednou jsme však řešili klienty i při vymáhaní finančních pohledávek. Tuto doplňkovou službu vnímáme jako nutnost a potřebu, která ze strany klientů vyvstala v čase a je skvělým doplněním komplexní nabídky finančního, daňového a právního poradenství v ČR.

Realitní servis

Prodej, pronájem a především nákup nemovitostí bývá často velikou neznámou pro nezkušené zákazníky. Kolikrát v životě kupujete byt nebo dům? A kolik neuvěřitelných peněz často zbytečně vynaložíte na drahé provize realitních společností, jejichž jedinou starostí povětšinou bývá podepsat s vámi exkluzivní smlouvu o zastupovaní při prodeji nebo naopak vás donutit co nejdříve zaplatit nesmyslný rezervační poplatek a následně bleskovým tempem kupní smlouvu nevalné právní úrovně?