Vyberte stránku

Radim Koziel

špičkové finanční poradenství

Špičkové finanční poradenství

Investice a spoření, penze a důchody, hypotéky a úvěry,  komplexní pojištění firem a osob, daně, realitní servis – prodej, pronájem, nákup, právní služby…

Penze a důchody

Lidé v ČR mnohdy vůbec netuší, jaký může být jejich starobní důchod a už vůbec je nezajímá, jaký by byl jejich invalidní nebo vdovský či vdovecký důchod nebo sirotčí důchod jejich dětí, pokud by se cokoli závažného stalo! Drtivá většina populace se o své důchody a penze začne zajímat až někdy těsně před důchodem starobním a mladší pak většinou pláčou v okamžiku, kdy se jim něco závažného stane a oni zjistí, že z invalidního důchodu prvního či druhého stupně nezaplatí ani hypoteční splátku a z jejich životních pojištění nedostanou ani korunu. Pokud tedy vůbec nějaké pojištění mají. A ještě musí nadále pracovat a odvádět sociální pojištění, protože první a druhý stupeň invalidního důchodu neznamená konec pracovní činnosti, ale naopak by se jim tyto roky nepočítaly do později starobního důchodu jako odpracované. To platí až u plné invalidity, tedy třetího stupně. Důchody tak mnoho lidí v ČR skutečně začíná řešit velmi pozdě a pak se nestačí divit! Drtivá většina populace u nás bývá doslova v šoku, pokud se dílem náhody, těžšího úrazu nebo vážné nemoci dostanou právě do výše zmiňovaného invalidního důchodu. Mladší lidé v ČR pak dokonce vůbec netuší, co je vdovský nebo vdovecký důchod, jak lze získat sirotčí důchod. Jak a z čeho se tyto důchody vlastně vypočítávají. Že například OSVČ nebo majitelé s.r.o. nebo zaměstnanci za oficiálně nízký příjem a “zbytek bokem”,  budou mít své důchody a penze minimální nebo velmi nízké, protože jejich vyměřovací základy pro výpočty penzí jsou také velmi nízké! Jen menší část české populace se po celý ekonomický život připravuje finančně na penze a hlídá si své důchody přesně tak, jako to dělají Němci, Rakušané, Švýcaři, Britové, Holanďané atd. Kde reálně, levně a efektivně spořit na důchod, jak lze jednoduše získávat průběžně velmi přesné informace o budoucích výších důchodů a penzí a jak o ně pečovat mnohem dříve, než mohou nastat výše uvedené situace, které potom většinu finančně nezodpovědných a nepřipravených lidí v ČR ekonomicky likviduje?  To vše řeším kontinuálně s klienty v penzijních zprávách, kde detailně realizuji výpočty jejich penzí, kontroluji chybějící doby pojištění v důchodových účtech ČSSZ a v rámci finančních auditů konstruuji životní pojištění velmi přesně dle detailních čísel z uvedených penzijních zpráv. K tomu otevírám i mladým lidem renta účty pro spoření na penzi nebo na horší časy, aby se jim nikdy nestalo, že jakýkoli výpadek přijmu je ohrozí, omezí nebo nejčastěji ekonomicky zruinuje. Kdykoli mi napište, pokud se zajímáte o penze a důchody, rad pomohu vysvětlit veškeré detaily.

Hypotéky a úvěry

Příprava na hypotéku je dnes absolutní základ pro každého moudrého člověka. Mnoho lidí je dnes svými bankami zamítáno. Statistická data uvádějí, že až polovina lidí dnes dostane zamítavou odpověď, pokud si hypotéku řeší na vlastní pěst. Od dubna 2022 byly navíc výrazně zpřísněny podmínky pro udělování hypoték a mnoho lidí tak na ně dnes již nedosáhne. Od března 2020 byly kontinuálně snižovány úrokové sazby hypoték. A od března 2020 nás různí pseudoporadci a ekonomové strašili, že sazby rekordně porostou. Až do března roku 2021 se děl přesný opak. To už ale nyní neplatí v roce 2022, protože banky začaly vnímat Covid-19 jako příležitost a ačkoli nebyl jediný důvod, začaly  před časem zvyšovat úrokové sazby. Nyní se již posunula i ekonomika směrem, který neočekávala ani samotná ČNB a tak dochází naopak i díky vysoké inflaci, kterou nikdo neočekával k neustálému zvyšování základních sazeb. Je pravděpodobné, že zanedlouho budeme blízko rekordním hranicím přes 6 a více procent. Přesto stále řešíme s kolegy hypotéky a úvěry lidem i firmám. I současné sazby totiž nezastaví mnoho lidí od skutečnosti pořídit si vlasní bydlení. Proč? Protože nemovitosti stále rostou v ceně a je jich málo. Pozor však na samotné banky. Ty dnes zamítají téměř polovinu úvěrů samožadatelům. Mnoho lidí se totiž stále domnívá, že právě v jejich bance dostanou hypotéku, protože tam přeci nemůže být problém. Je! A velmi často. Na hypotéku či úvěr je velmi nutné se „předpřipravit“! To představuje precizní propočty a velmi důkladnou vstupní analýzu každého klienta. Vyhodnotit všechny vstupní ukazatele, zapracovat aktuální metodiku všech bank, registry, příjmy, prokazatelnost příjmů a mnoho dalších dat a aspektů. Prakticky všichni klienti, kteří se společně se mnou na hypotéku dopředu připravili jí získali a dnes již bydlí nebo dále pronajímají. Rád pomohu se svými kolegy komukoli, kdo chce řešit hypotéku nebo úvěr nejen na bydlení. Pro tyto účely jsme zřídili speciální emailovou adresu pro klienty: hypoteky@radim-koziel.cz Napište kdykoli. Budeme se vám věnovat.

Investování a spoření

Nikde ve vyspělých bankovních a finančních systémech nefunguje něco, co klientům nevydělá ani na inflaci. U nás v Česku spolehlivě ano! Jak tedy skutečně efektivně zhodnocovat své peníze? Jak má vypadat kvalitní investiční a především majetkové portfolio každého člověka naprosto bez ohledu na to, zdali se jedná o bohatého podnikatele nebo manažera menšího podniku? Nebo třeba tvrdě pracujícího živnostníka? Kde by si měl těžce pracující dělník investovat na důchod tak, aby mu jeho peníze skutečně vydělávaly a on mohl slušně žít i ve staří? To je jen několik klíčových otázek, vyskytujících se v mnoha situacích a týkajících se investic a spoření. Velikým problémem v ČR bývají vysoké poplatky u různých investičních nástrojů, které si účtují poradci a banky. Nejčastěji jsou to nesmyslné vstupní, dokonce často i expresní poplatky, které de facto kontinuálně likvidují výnos z takových investic. Následují poplatky průběžné, které takové produkty zatíží poplatkově ještě více a jediný, kdo ekonomicky profituje není bohužel klient, ale poradce nebo investiční či poradenská společnost. Portfolia, která tvořím svým klientům jsou naopak dlouhodobě zcela bez poplatků nebo jen s velmi nízkými a vždy pouze průběžnými poplatky. Žádné další poplatky si nikdy neúčtuji a výkonnost investic klientských portfolií je tak dlouhodobě vysoká a smysluplná. Nepříjemná situace a zásadní změna vnímání výše uvedeného nastala v roce 2022 s konfliktem na Ukrajině. Při takových geopolitických změnách se mohou měnit i tržní a investiční atributy velmi dynamicky. A to se nyní děje. Vysoká inflace způsobuje takové turbulence na investičních trzích, že vydělat reálně na tak vysokou inflaci lze jen velmi ztěží. A pokud ano, pak velmi rizikově. Bohužel každá doba nese pro mnohé lidi také příležitost. A tak se objevuji různí „prodejci“ podivných investic, kteří lidem prodávají, vyvolávají a slibují 9,9 p.a., používají k tomu slova jako garance, jistota a podobně. A toto je velmi nebezpečné. V investicích neexistuje nic, co by bylo garantované nebo dokonce jisté!! A na to si mnozí nedávají vůbec pozor! Také psychologie uvádí, že v takových situacích často působí lidská chamtivost a touha po rychlém zbohatnutí a pak se dějí velmi nepříjemné situace. Konzervativní klient investuje velmi rizikově a to je špatně. Je potřeba se smířit s tím, že nynější strategie pro nezkušené investory by měla spíše zmírňovat dopady inflace, nikoli cílit nad ní. Zkušenější investoři si potom mohou dovolit i více riskovat, ale zase pouze částí svého portfolia, aby tak zvyšovali celkový výkon portfolia investic jako celku.

 

Pojištění a daně

Pojištění je buď levné nebo dobré! Rozdíl mezi dobrým a levným pojištěním bývá často dnes již jen několik stokorun v ročním placení. To je již několik let fungující a jednoduchá   teorie v pojetí této veliké problematiky pojištění. Každá pojišťovna je totiž dobrá pouze na určitý typ pojištění. Neexistuje jediná z nich, která vás skutečně dobře nebo dokonce špičkově pojistí na všechny možné komplikace či rizika. Přesto řada lidí pojištění neuvěřitelně podceňuje a to především v oblasti pojištění svého majetku a pojištění vlastního zdraví.

Právní služby

Se svými kolegy a přáteli právníky, advokáty a notáři poskytujeme špičkové služby v oblasti komplexního řešení financí především u rozvodů manželství, rozchodu partnerů a podobně. Zastupujeme a radíme při nákupech a prodejích nemovitostí, nejednou jsme však řešili klienty i při vymáhaní finančních pohledávek. Tuto doplňkovou službu vnímáme jako nutnost a potřebu, která ze strany klientů vyvstala v čase a je skvělým doplněním komplexní nabídky finančního, daňového a právního poradenství v ČR.

Realitní servis

Prodej, pronájem a především nákup nemovitostí bývá často velikou neznámou pro nezkušené zákazníky. Kolikrát v životě kupujete byt nebo dům? A kolik neuvěřitelných peněz často zbytečně vynaložíte na drahé provize realitních společností, jejichž jedinou starostí povětšinou bývá podepsat s vámi exkluzivní smlouvu o zastupovaní při prodeji nebo naopak vás donutit co nejdříve zaplatit nesmyslný rezervační poplatek a následně bleskovým tempem kupní smlouvu nevalné právní úrovně?

Články a videa

Do důchodu jděte letos! Nikoli až 2023!

‼️🇨🇭ODEJÍT DO DŮCHODU LETOS NEBO AŽ PŘÍŠTÍ ROK 2023?!🇨🇭🅾️‼️ Je jasno! Naprosto! Hotovo! Jasná odpověď pro mnohé, kteří se rozhodují a píší mi, ptají se, jsou nedočkaví…prosí mne o jasné stanovisko a jasnou...

číst více